Mias blogg

Mias blogg

Första dagen med Concerta

AspergerPosted by Marie Sun, November 14, 2010 09:50:54
Emil är under utredning även för ADHD och enligt läkaren finns inga tvivel kring att han kommer att få även den diagnosen. Det hela blir klart i jan/feb men redan nu har vi fått recept på Concerta att prova. Han har så pass stora problem med impulskontroll och koncentration, särskilt i skolan så det känns som att det är värt att prova. Kan det hjälpa honom lite grann så är det ju helt fantastiskt.

Att ge sitt barn centralstimulerande medicin är något man gör efter långt övervägande, men jag blev övertygad om att det var rätt att testa när jag läste om vuxna som beskrev hur de mådde med medicin och hur de blev hjälpta och andra föräldrar som berättar om sina barn.


Idag har Emil fått en tablett av lägsta dosen. Vi kommer att noga observera under dagen för att se vad som händer och hur han verkar må. Medicinen sägs kunna hjälpa ganska många, ungefär 3 av 4, men den kan också ha en rad biverkningar.

Vad är ADHD?

Hos en person med ADHD är koncentrationssvårigheterna varaktiga och de kommer till uttryck i en rad olika situationer. Ett av de mest slående symtomen vid ADHD är svårigheten att reglera aktivitetsnivån så att den passar in i det aktuella sammanhanget.

Överaktiviteten
är delvis ett sätt för personer med ADHD att höja sin vakenhet genom rörelse och ständiga byten av intresseväckande aktiviteter. Koncentrationsförmågan höjs genom att gunga på stolen och plocka med saker. Att hålla sig stilla kräver stor koncentrationsförmåga och energi.

Hos vuxna ter sig denna överaktivitet mer som en rastlöshet och är inte lika påtaglig. Hos barnen kan man se hur de i livliga lekar varvar upp för mycket och förlorar spärrarna för vad man får göra. I stillasittande aktiviteter som skolarbete sjunker vakenheten och barnet tappar istället koncentrationen. Det dagdrömmer, känner sig olustig och upplever ett behov av att röra på sig, gunga på stolen, vicka med foten eller plocka med något. Vuxna människor med ADHD kan känna samma olust vid längre möten och andra sammankomster som t ex släktmiddagar.

Uppmärksamhet är ett system som innehåller flera olika delar. En störning i detta system kan påverka flera av våra funktioner. Vid uppmärksamhetsstörning finns i allmänhet svårigheter med att såväl rikta uppmärksamheten mot relevant information, hålla kvar den lagom länge, skifta den mot något annat och att dela den mellan olika saker samtidigt. Ett vanligt problem vid uppmärksamhetsstörning är att man lätt störs av ovidkommande intryck samtidigt som man inte reagerar på det man borde. Efter ett störningsmoment behöver man också längre tid på sig än vad andra behöver för att kunna återgå till en arbetsuppgift.

Många har ofta svårt att både lyssna och titta samtidigt. För att kunna koncentrera sig på att lyssna kanske personen väljer att titta bort vilket kan misstolkas som att personen inte är intresserad av vad som sägs eller inte lyssnar.

Att kunna vänta med att reagera är en viktig förmåga. Människor med ADHD har ofta en påtagligt bristande impulskontroll som kan yttra sig på mänga olika sätt.

När en impuls far genom hjärnan reagerar personen blixtsnabbtoch agerar utan att tänka efter.

De lever i nuet och agerar många gånger utan tanke på konsekvenser eller överenskomna regler. Detta är mer uttalat hos barn men förekommer även hos vuxna. En vuxen person har ofta till viss del lärt sig att styra sina impulser men i jämförelse med andra vuxna som inte har neuropsykiatriska svårigheter är impulskontrollen dåligt utvecklad.

Människor med ADHD är ofta intensiva och uppfyllda av sina idéer och känslor. De får därför svårigheter med att lyssna in andra i lek, arbete och samtal. Det är "här och nu" som gäller, oftast med sig själva i fokus. Det innebär att de har svårare att samarbeta, underordna sig andras idéer och följa andras instruktioner. De har också ofta svårt med att vänta på att få sina behov tillgodosedda.

Att avbryta andra, både verbalt och i handling, är typiskt. Att börja tala rätt ut i luften eller handla "på impuls" utan eftertanke är också vanligt. I sällsynta fall är den bristande impulskontrollen märkbar som aggressiva utbrott och oförutsägbara explosiva våldshandlingar.

Bristande impulshämning men god verbal förmåga resulterar ofta i ett ändlöst pratande och argumenterande. Personer med ADHD kan förutom att visa aggressivitet och känsloutbrott, också visa stor ömhet och hängivenhet. De är i regel mycket uppmärksamhetskrävande då de visar såväl positivt som negativt beteende.

Dålig impulskontroll hos barn kan yttra sig i att barnet springer rakt ut i gatan utan att se sig för, slår en kompis istället för att tala om att han är arg, svara på frågor i klassrummet utan att räcka upp handen etc.

Saxat från neuronätet: http://user.tninet.se/~fxg297r/inledning.htm

Det finns mycket mer att säga om ADHD. Men här är lite fakta och information, läs gärna mer på neuronätet, en bra källa till information tycker jag.

Återkommer under dagen med hur det gått med medicinen.

  • Comments(1)//miablogg.malmbergarna.se/#post340